Python Requests Modülü ve Api

Code library
Python Requests Modülünün Kurulması İlk olarak python3 için geçerli pip kurulur. Paket yüklü ise kodu çalıştırmanız sorun yaratmayacaktır. Ardından requests modülü kurulur. sudo apt-get install python3-pip pip3 install requests Windows kurulumu için aşağıdaki satır uygulanmalıdır. python -m pip install requests Requests modülünü kullandığımız zaman API Servere get isteği gönderilir. Bu isteği alan API server karşılık olarak Response Code(kod) ve Response Data(veri) gönderir. Gönderilen veri tipi genellikle JSON yapısındadır. JSON yapısı hakkında bilgi almak için ilgili yazımı okuyabilirsiniz. https://www.asimmisirli.com/json-file-yapisi-ve-php-ile-okumak/ Get: Basit tanım olarak, client ve server arasında oluşturulmuş istek tipidir. Biz buradaki istek şeklini post veya put şeklinde de değiştirilebilir. Response Code: Server tarafından geri gönderilen uluslararası tanımlanmış kodlardır. Yani her server aynı kod hatalarını barındırır. Response Kodların bazıları şunlardır: 200: İstek başarılı 301: Yönlendirme mevcut ilgili adrese yönlendirileceksiniz. 400: İstek…
Read More

Regular Expression ve PHP

Code library
Regex Nedir ? Türkçesi düzenli ifade anlamına gelir. Asıl amacı ise metin içeresinde istenilen ifadelerin bir pattern(desen) oluşturularak ulaşması hedeflenir. Regex Bazı Artıları şunlardır; Esnek ve karmaşık aramaları yapabilmeHer programlama dili tarafından desteklenirDinamik oluşturulan desen(pattern) sayesinde sizi ileride az sorunla karşılaştırır. Regex cheatsheet(kopya kağıdı) bazı ifadeler için . yeni satır hariç, tüm karakterler \w\d\s harf, rakam, boşluk \W\D\S harf, rakam, boşluk olmayanları alır [a-z] a ve z arasında bulunan tüm karakterleri alır [^a-e] a ve e arasında bulunmayan karakterleri alır. [0-9] 0 ile 9 arasında tüm rakamları alır ? Olabilir ya da olmayabilir \. \* Özel karakterler için sadece . veya * ifadelerine bakar. \/ / ifadesini seçer ^a a harfi ile başlayanları alır.String ifadenin başını alır. m$ m harfi bitenleri alır. String ifadenin sonunu alır. w{3} 3 tane w…
Read More

Json File Yapısı Ve PHP İle Okumak

Code library
Json File , genellikle sunucu ve istemci arasında veri aktarmında kullanılan dosya tipidir. Veri dönüştürmek için kullanılır. Dosya uzantısı .json şeklindedir. Json file içeresinde şu tür veri tipleri olabilir; StringNumberArrayObjectBooleanNull Örnek bir json file dosyasında üzerine adım adım inceleme yapalım. Bir SSL scan aracı üzerinden aldığım ekran çıktısını adım adım inceleyecek olursak; nesneleri(object) ve dizinleri(array) yapılarını görebilir. Json yapısı her zaman { ile başlar ve } her zaman parantezi ile biter. Oluşturulan her nesneden yada diziden sonra virgül koyulmalıdır. Json yapısı isim:değer çiftlerinden oluşur. Aşağıda ki ekran çıktısı üzerinden bazı nesnelere bakalım. "host": "asimmisirli.com",Burada host ismi asimmisirli.com değeri temsil etmektedir.. Yani siz asimmisirli.com değerini almak için host ismini kullanacaksınız. Yada diyelim ki siz ip adresini okuyup işlem yapmak istiyorsunuz. Bunun isim:değer çiftlerinden ip ismini alarak ip değerine ulaşabilirsiniz. "host": "asimmisirli.com",…
Read More

Python BeautifulSoup Haber Okuma Örneği

Code library
Python BeutifulSoup  html ve xml dosyalarını işlemek için oluşturulmuş bir modüldür. BeautifulSoup modülü yardımıyla http://ekonomi.haber7.com sitesi üzerinden haber başlıkları, linkleri ve içeriklerinin çekilmesini adım adım anlatımı, 1. Modüllerin dahil edilmesi, çağrılması(request, BeautifulSoup) ve headers bilgilerin oluşturulmasını içerir. Headers bilgileri karşı site tarafından engellenmemek için kulanılır. import requests from bs4 import BeautifulSoup #Site tarafından bloklanmamak için gönderdiğimiz tarayıcı bilgileri  headers = requests.utils.default_headers() headers.update({ 'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0', }) 2. İstek yapılacak ve html/lxml dönüşümü yapılacak alanı belirtir. print("Lütfen bekleyin... Haberler çekiliyor...\n") url= "http://ekonomi.haber7.com/" istek=requests.get(url,headers) soup = BeautifulSoup(istek.content, "lxml") 3. Site içeresinden tespit edilen  haber başlıklarını ve linklerin yollarını belirtir. print(" LİNKlER VE HABERLER ŞU ŞEKİLDE:\n ------------------------------") #Learn News Name and Link From Website haberler=soup.find_all("div",{"class": "title"}) linkler=soup.find_all("a",{"class": "news"}) 4. Çekilen linkler içeresinden tekrar istek yaparak haber içeriğinin…
Read More

Python Class Örneği

Code library
Python Personel Yönetici Class Örneği   Programda iki tane sınıf(class) tanımladım. Tanımladığım Personel sınıfı süper sınıftır. Personel sınıfında yazdığım fonksiyonları, değişken tanımlamaları ve bilgilerin yazdırılması tüm çalışanlar için ortaktır. Yönetici sınıf ise personel sınıfının fonksiyonlarını ve değişkenlerini kullanılabilen sınıftır. Burada ki yönetici sınıfının ayrılması sebebi: maas ve yönetim becerisi ile ilgilidir. Personel sınıfı(Super sınıf) sayesinde diğer kadrolara göre de sınıflar yaratılabilir.   Personel Sınıfındaki Fonksiyonlar(Numaralandırılmış) 1 - Fonksiyon nesne oluştururken  isim, maas, yetenek, rutbe değerlerinin alınmasını sağlıyor. 2 - Çalış fonksiyonu çağrılması ile personelin gün sayısı bir artıyor ve çalıştığı söyleniyor. 3 - Terfi fonksiyonu çağrılması ile personele atanan maaş değeri artıyor.(200) 4 - Bilgileri göster fonksiyonu çağrılması ile ekrana isim, yetenek, maaş, toplam çalışılan gün sayısı, personelin rütbesi yazılıyor.   class Personel(): mesai = "9 -18" sirket = "AS-AS" def __init__(self,isim,maas,yetenek,rutbe): 1 self.isim…
Read More