Python Class Örneği

Python Personel Yönetici Class Örneği

  Programda iki tane sınıf(class) tanımladım. Tanımladığım Personel sınıfı süper sınıftır. Personel sınıfında yazdığım fonksiyonları, değişken tanımlamaları ve bilgilerin yazdırılması tüm çalışanlar için ortaktır. Yönetici sınıf ise personel sınıfının fonksiyonlarını ve değişkenlerini kullanılabilen sınıftır. Burada ki yönetici sınıfının ayrılması sebebi: maas ve yönetim becerisi ile ilgilidir. Personel sınıfı(Super sınıf) sayesinde diğer kadrolara göre de sınıflar yaratılabilir.

 

Personel Sınıfındaki Fonksiyonlar(Numaralandırılmış)

– Fonksiyon nesne oluştururken  isim, maas, yetenek, rutbe değerlerinin alınmasını sağlıyor.

2 – Çalış fonksiyonu çağrılması ile personelin gün sayısı bir artıyor ve çalıştığı söyleniyor.

3 – Terfi fonksiyonu çağrılması ile personele atanan maaş değeri artıyor.(200)

4 – Bilgileri göster fonksiyonu çağrılması ile ekrana isim, yetenek, maaş, toplam çalışılan gün sayısı, personelin rütbesi yazılıyor.

 

class Personel():
  mesai = "9 -18"
  sirket = "AS-AS"

  def __init__(self,isim,maas,yetenek,rutbe): 1
    self.isim = isim
    self.yetenek = yetenek
    self.maas = maas
    self.gunsayisi = 0
    self.rutbe = rutbe,

  def calıs(self):               2
    print(self.isim,"çalışıyor")
    self.gunsayisi+=1

  def terfi(self):               3
    print("Tebrikler ",self.isim,"Terfi aldın")
    self.maas+=200

  def bilgileriGoster(self):          4
    print("*-"*20)
    print("Personelin ismi: ",self.isim)
    print("Personelin yetenekleri: ",self.yetenek)
    print("Personelin maaşı: ",self.maas)
    print("Personelin toplam gün sayısı",self.gunsayisi)
    print("Personelin konumu: ",self.rutbe)
    print("*-"*20)

 

   Asim adında Personel sınıfından bir nesne oluşturulması ve fonksiyonların kullanımı

asim = Personel("asim",1600,"linux,java,pentest","Mühendis") 
asim.calıs()
asim.bilgileriGoster()

python class örnek

 

Yönetici sınıfının(class) oluşturulması

 Yonetici sınıfı (Personel) sınıfının tüm tanımlamalarını ve fonksiyonlarını kullanabiliyor. Yönetici sınıfı maaş ve yönetim beceresi gibi farklılıklar nedeniyle özelleştirilmesi için gerekli

super() fonksiyonu bir üst sınıfta bulunan tanımlamalara yenisinin eklenmesini sağlıyor.

– Fonksiyon Personel sınıfından farklı olarak 523 tl maaş artırımı yapıyor.

2 – Personel isim, maas, yetenek, rutbe ve yonetimBeceresini dışarıdan almayı sağlıyor. super() fonksiyonu ile isim, maas, yetenek, rutbe, tanımlamalarını personel sınıfından alıyor.

3 – super() fonksiyonu ile Personel sınıfındaki bilgileriGoster fonksiyonunu kullanıp  ek olarak da yönetim beceresini gösteriyor.

4 – super() fonksiyonu ile Personel sınıfındaki calıs fonksiyonu çağırıyor ve yönetim beceresini 0.5 olarak artırıyor.

class Yonetici(Personel):
  def terfi(self): 1                      
    self.maas+=523
  
  def __init__(self,isim,maas,yetenek,rutbe,yonetimBecerisi): 2
    super().__init__(isim,maas,yetenek,rutbe)
    self.yonetimBecerisi = yonetimBecerisi

  def bilgileriGoster(self): 3
    super().bilgileriGoster()
    print("Yonetim becerisi: ",self.yonetimBecerisi)
    print("*-"*20)

  def calıs(self): 4
    super().calıs()
    self.yonetimBecerisi+= 0.5
    print("Yönetim becerisi artırıldı.")

 Emel nesnesini oluşturup,Yonetici sınıfına ekleme

emel = Yonetici("Emel",2000,"İnsan kaynakları","Yönetici",50)
emel.calıs()
emel.bilgileriGoster()

 

python class örnek
Yönetici sınıfın ekran çıktısı

 

Python Class Örneği Tamamı

class Personel():
  mesai = "9 -18"
  sirket = "AS-AS"
  def __init__(self,isim,maas,yetenek,rutbe): 
    print("Yeni personel oluşturuldu",isim)
    self.isim = isim
    self.yetenek = yetenek
    self.maas = maas
    self.gunsayisi = 0
    self.rutbe = rutbe
  def calıs(self): 
    print(self.isim,"çalışıyor")
    self.gunsayisi+=1
  def terfi(self): 
    print("Tebrikler ",self.isim,"Terfi aldın")
    self.maas+=200
  def bilgileriGoster(self):
    print("*-"*20)
    print("Personelin ismi: ",self.isim)
    print("Personelin yetenekleri: ",self.yetenek)
    print("Personelin maaşı: ",self.maas)
    print("Personelin toplam gün sayısı",self.gunsayisi)
    print("Personelin konumu: ",self.rutbe)
    print("*-"*20)

class Yonetici(Personel):
  def terfi(self):
    self.maas+=523
  
  def __init__(self,isim,maas,yetenek,rutbe,yonetimBecerisi):
    super().__init__(isim,maas,yetenek,rutbe)
    
    self.yonetimBecerisi = yonetimBecerisi
  def bilgileriGoster(self):
    super().bilgileriGoster()
    print("Yonetim becerisi: ",self.yonetimBecerisi)
    print("*-"*20)
  def calıs(self):
    super().calıs()
    self.yonetimBecerisi+= 0.5
    print("Yönetim becerisi artırıldı.")


asim = Personel("asim",1600,"linux,java,pentest","Mühendis") 
emel = Yonetici("Emel",2000,"İnsan kaynakları","Yönetici",50)
asim.calıs()
asim.bilgileriGoster()
emel.calıs()
emel.bilgileriGoster()

 

 

 

 

 

8 thoughts on “Python Class Örneği

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *