Ldap Kurulumu ve Client Ayarları

LDAP Hakkında

TCP/IP referansından yararlanılarak istemci-sunucu modeline dayanan dağıtık bir bir indeks hizmet protokolüdür. Linux ve Windows tarafında kullanabilir.

Ldap kurulum yapılandırma bilgileri

Virtualbox üzerinde köprülü mod seçilerek client ve serverin haberleşmesi sağlanmıştır. Kurulumların hepsi Pardus dağıtımları üzerinde gerçekleştirilmiştir. Yapılan işlemler sodu yetkisi(root) ile yapılmıştır.

Doğrudan metin halinde adım adım kuruluma gitmek için asim06 github adresinden faydalanabilir.

ldap server ayarları

Ldap Pardus Server Ayarları

#apt install slapd ldap-utils

#dpkg-reconfigure slapd

  

#nano kullanicilar.ldif
dn: ou=kullanicilar,dc=asimpardus,dc=com
objectClass: organizationalUnit
ou: kullanicilar

Kaydedip çıkıyoruz.

#ldapadd -x -D cn=admin,dc=asimpardus,dc=com -W -f kullanicilar.ldif ile aktif dizimize kullaniciları ekliyoruz.

#nano pardus1.ldif

dn: uid=pardus1,ou=kullanicilar,dc=asimpardus,dc=com
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: posixAccount
objectClass: shadowAccount
cn: pardus1
sn: soyadi
userPassword: 123456
loginShell: /bin/bash
uidNumber: 1001
gidNumber: 50001
homeDirectory: /home/pardus1

Ldap server kullanıcı oluşturma

#ldapadd -x -D cn=admin,dc=asimpardus,dc=com -W -f pardus1.ldif

Pardus Client Ldap Ayarları

$sudo su

# apt -y install libnss-ldap libpam-ldap ldap-utils

Client ldap instaLL

Adım 2 Ldap Server Adresi

Ldap server adresi

Adım 3 Ldap version seçimi

Ldap server versiyon seçimi

Adım 4 ldap domain adresinin girilmesi

Ldap server versiyon seçimi

#nano /etc/nsswitch.conf
passwd: compat ldap
group: compat ldap
shadow: compat ldap
metin içeresindeki compat yazan yerlere ldap eklenecektir.

ldap client ayarları

#nano /etc/pam.d/common-password
use_authtok cümlesini silenecek

#nano /etc/pam.d/common-session

session required pam_mkhomedir.so umask=0077 skel=/etc/skel

eklenecek

ldap client ayarları

#systemctl restart nscd

#getent passwd ile serverde oluşturduğumuz kullanıcının eklendiği görülecektir

#systemctl restart lightdm
oturum kapanılacaktır.
gelen ekranda pardus1 123456 kullanıcı adı şifresi ile giriş yaplabilir duruma gelecektir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *