Linux Dosya İzinleri

Linux Dosya İzinleri

Erişim hakları, Linux dosya sistemi güvenliğinin belkemiğini oluşturur. Her dosyaya ayrı verilebilen erişim izinleri sayesinde çok daha rahat bir sistem yönetimi gerçekleştirilebilir. Bu, konuya sadece sistem görevlisi tarafından yaklaşıldığı zaman çıkartılabilecek bir sonuçtur. Kullanıcı bazında erişim hakları bazen daha da anlamlı olabilir. Yanlış kullanıldığında hoş olmayan süprizlere yol açabilir. Linux altında üç çeşit erişim hakkı vardır :

  • Okuma izni(Read -r) : Dosyanın okuma izni varsa içeriği görülebilir, dizinin okuma izni varsa içerdiği dosyaların listesi alınabilir.
  • Yazma izni(Write -w) : Dosyanın yazma izni varsa dosyayı değiştirebilir veya silebilirsiniz. Dizine yazma izni verildiğinde dizin altındaki dosyalar yazılabilir veya silinebilir.
  • Çalıştırma izni(Execute -x : Dosyayı çalıştırma hakkını verir.

Peki bilmemiz gerekenler neler ?

Dosya tipi Sahibin yetkileri Grubun yetkileri Diğer kullanıcılar
d rwx rwx rwx
rwx

Linux sisteminde üç grup bulunur.Birinci grup olan root yetkisi olan kullanıcıya aittir.İkinci izin ise bulunduğu gruptakilerin yetkileri kullanabilmesidir.Üçüncü ise diğer kullanıcılar için izin bölümleri bulunur.

Bulunduğunuz dizindeki dosyaların izinleri kontrol etmek için ls
-l     

linux dosya izinleri

Şimdi gelelim chmod komutun nasıl kullanıldığına.

chmod
sekizliktabandaizin dosya_ismi

Sekizlik Tabanda Dosya İzinlerini Düzenleme

Okuma izni -> 4
Yazma izni -> 2
Çalıştırma izni -> 1

Örnek olarak dizinimizin diğer kullancılar üzerindeki okuma,yazma ve çalıştırma izinlerini kapatalım

bilenkisi dizinimiz izinleri  root için 7(4 read+ 2 write +1 exucute yani rwx) ,grup için 5(4 read,1 exucute,write 0 yani r-x),diğer kullanıcılar için ise 5(4 read,1 exucute,write 0 yani r-x) gibi bir ifadeye dönüşmüş oluyor.

Linux Dosya İzinleri

 

chmod
750 bilenkisi
  komutu ile uç ayrı gruba ayrılaran izinlerde bilenkisi dizinini diğer kullanıcılar için tüm izinlerini kapattık.

Linux Dosya İzinleri

 

Aslında olay oldukça basit,bilmemiz gerekenler 4,2,1 rakamların sekizlik tabanda neler ifade ettiği.Bir örnek daha yapalım.

Şimdi örneğimiz ise root kullanıcısın izinlerin hepsi açık olsun,grub sadece okuma yapabilsin,diğer kullanıcılar sadece çalıştırabilsin.

chmod
741 bilenkisi

Linux Dosya İzinleri

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *