Open Stack Ortamı İçin Uyumlu Linux İmajı Hazırlamak

Yapılan uygulama adımları ubuntu dağıtımı üzerinde gerçekleştirilmiştir. Uygulamanın gerçekleştirilmesi için virt-manager yüklü olması gereklidir.

#apt-get install virt-manager

12 G boyutunda dosya qcow2 dosyası oluşturulur.

#qemu-img create -f qcow2 kali.qcow2 12G

--cdrom alanı için indirdiğiniz iso dosyasının yolu ve doğru ismi
--disk path alanı için oluşturduğunuz qcow2 dosyasının yolu ve ismi doğru girilmelidir.

 

#virt-install --virt-type kvm --name pardus --vcpus 1 --ram 1024 --disk path=kali.qcow2,bus=virtio,format=qcow2,device=disk --cdrom=kali-linux-2019.4-amd64.iso --network network=default,model=virtio --graphics vnc,listen=0.0.0.0 --noautoconsole --os-type=linux

İşlem bittikten sonra virt-manager uygulaması açılıp disklerin virtio olup olmadığı kontrol edilmelidir.

open stack imaj hazırlama

Uygulama sonuçları doğru ise normal kurulum yapılır.

Openstack İmajlar bölümünden, İmaj oluştur denilerek oluşturulan .qcow2 dosyası upload edilir.

open stack imaj hazırlama

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *