Open Stack Ortamı İçin Uyumlu Linux İmajı Hazırlamak

Linux
Yapılan uygulama adımları ubuntu dağıtımı üzerinde gerçekleştirilmiştir. Uygulamanın gerçekleştirilmesi için virt-manager yüklü olması gereklidir. #apt-get install virt-manager 12 G boyutunda dosya qcow2 dosyası oluşturulur. #qemu-img create -f qcow2 kali.qcow2 12G --cdrom alanı için indirdiğiniz iso dosyasının yolu ve doğru ismi --disk path alanı için oluşturduğunuz qcow2 dosyasının yolu ve ismi doğru girilmelidir.   #virt-install --virt-type kvm --name pardus --vcpus 1 --ram 1024 --disk path=kali.qcow2,bus=virtio,format=qcow2,device=disk --cdrom=kali-linux-2019.4-amd64.iso --network network=default,model=virtio --graphics vnc,listen=0.0.0.0 --noautoconsole --os-type=linux İşlem bittikten sonra virt-manager uygulaması açılıp disklerin virtio olup olmadığı kontrol edilmelidir. [caption id="attachment_563" align="alignnone" width="645"] open stack imaj hazırlama[/caption] Uygulama sonuçları doğru ise normal kurulum yapılır. Openstack İmajlar bölümünden, İmaj oluştur denilerek oluşturulan .qcow2 dosyası upload edilir. [caption id="attachment_567" align="alignnone" width="883"] open stack imaj hazırlama[/caption]
Read More
Graylog Linux Sistemlerden Log Girisi

Graylog Linux Sistemlerden Log Girisi

Linux
Graylog Server Kurulumu    Graylog Server kurulumu hakkında bilgiye ulaşmak için, https://www.asimmisirli.com/graylog-kurulumu-ve-log-girisi/ adresini kullanabilirsiniz Yapılandırma ayarları doğru şekilde yapıldıysa Linux sistemlerden aktif olarak log girişi için yapılandırmaya geçebiliriz.   Hatırlatmalar: Graylog server Ubuntu 18.04 üzerine kurulu ve ip adresi 192.168.1.8, Linux sistem olarak Pardus 19 logları rsyslog yardımı ile çekme işleme yapılacaktır.   İnputs yapılandırması System-> inputs sayfasına girerek girişler için yapılandırma yapmamız gerekir. Arama bölümünden Syslog UDP seçeneği seçilir ve Launch new Input girişi yapılır Node kısmına kendi Graylog Serverinizi seçeceksiniz. Title sizin başlık yazınız. Port değerinde sistemle çakışmayan bir  numara verirseniz rahat bir şekilde erişim sağlayabilirsiniz.   Sunucu tarafında Firewall(Ufw) üzerinde izin vermemiz gerekiyor. Bunun için, $ sudo ufw allow 8514/udp yazmanız yeterli olacaktır. Bu işlemleri bitirdikten sonra yapılandırmanın çalışıyor(running) olarak gözükür.   Graylog Linux sistemlerden Log Girişi…
Read More
Graylog Kurulumu ve Log Girişi

Graylog Kurulumu ve Log Girişi

Linux
Graylog Kurulumu ve Graylog Nedir ?   Tüm logların merkezi olarak bir noktada toplama, analiz yapma, görselleştirme ve aksiyonlar yapabileceğimiz açık kaynak kodlu loglama yazılımıdır. Temel bileşenleri; Elasticsearch ve Mongodb bulunur. Graylog Açık kaynaklı kodlu özgür yazılımdır. Kurumlarınız için ücretsiz olarak log merkez sunucusu olarak kullanabilirsiniz. *Ubuntu 18.04.03 Lts sürümü üzerine 3gb bellek ve 30gb depolama alanına kurulum yapılmıştır. Java kurulumu $sudo apt update $sudo apt install -y apt-transport-https openjdk-8-jre-headless uuid-runtime pwgen curl dirmngr Kurulan Javanın versiyon kontrolü ve ekran çıktısı $java -version openjdk version "1.8.0_191" OpenJDK Runtime Environment (build 1.8.0_191-8u191-b12-2ubuntu0.18.04.1-b12) OpenJDK 64-Bit Server VM (build 25.191-b12, mixed mode)   Elasticsearch Kurulumu Elasticsearch yüklenebilmesi için repolara ekleme $wget -qO - https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch | sudo apt-key add - $echo "deb https://artifacts.elastic.co/packages/6.x/apt stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/elastic-6.x.list Depoların güncellenmesi ve elasticsearch…
Read More
Pardus 17.5 Server Üzerine WordPress Kurulumu

Pardus 17.5 Server Üzerine WordPress Kurulumu

Linux
Pardus(linux) Server Üzerine WordPress Kurulum Aşamaları    Ağ ayarları için Pardus server için bridge(köprü) modunu kullandım. Virtualbox üzerinden bu ayarı gerçekleştirebilirsiniz. Yapılan işlemleri root olarak yapmanız gerekmektedir. Sanalda kuracağınız sistem ile özgür dünyaya açılabilirsiniz. Linux, Apache, MariaDB, PHP (LAMP) üzerine Pardus 17.5 $sudo apt install apache2 Y enter Linux dünyasında kullanılan basit bir firewall olan ufw yüklemek için $sudo apt install ufw Yükleme işlemi yapıldıktan sonra desteklediği uygulamaların ekran çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır. $sudo ufw app list gibi görünecek Available applications:  Transparent Proxy VNC WWW WWW Cache WWW Full WWW Secure XMPP Yahoo qBittorrent svnserve Httpden gelen isteklere izin vermek için $sudo ufw allow in "WWW Full" http://server_ipadresiniz yazarak apache sayfası görüntülenecektir. http://192.168.1.7 olarak kendi sunucumun adresini yazıyorum. Pardus 17.5 üzerine MariaDb kurulumu ve WordPress için database oluşturulması $sudo apt…
Read More
Linux Dosya İzinleri

Linux Dosya İzinleri

Linux
Linux Dosya İzinleri Erişim hakları, Linux dosya sistemi güvenliğinin belkemiğini oluşturur. Her dosyaya ayrı verilebilen erişim izinleri sayesinde çok daha rahat bir sistem yönetimi gerçekleştirilebilir. Bu, konuya sadece sistem görevlisi tarafından yaklaşıldığı zaman çıkartılabilecek bir sonuçtur. Kullanıcı bazında erişim hakları bazen daha da anlamlı olabilir. Yanlış kullanıldığında hoş olmayan süprizlere yol açabilir. Linux altında üç çeşit erişim hakkı vardır : Okuma izni(Read -r) : Dosyanın okuma izni varsa içeriği görülebilir, dizinin okuma izni varsa içerdiği dosyaların listesi alınabilir. Yazma izni(Write -w) : Dosyanın yazma izni varsa dosyayı değiştirebilir veya silebilirsiniz. Dizine yazma izni verildiğinde dizin altındaki dosyalar yazılabilir veya silinebilir. Çalıştırma izni(Execute -x : Dosyayı çalıştırma hakkını verir. Peki bilmemiz gerekenler neler ? Dosya tipi Sahibin yetkileri Grubun yetkileri Diğer kullanıcılar d rwx rwx rwx – rwx — — Linux…
Read More
Pardus 17 Flash Player Ve Ağ Araçları Yükleme

Pardus 17 Flash Player Ve Ağ Araçları Yükleme

Linux
Pardus 17 Flash Player güncelleme işlemi; İlk olarak flash player linkinden indirilecek sürüm seçilir.Sürüm olarak Diğer linux için .tar.gz seçilir.İndirmeye bastıktan sonra dosya kaydedilir.Dosyanın indirilmiş olduğu Downloads dizini içine girilir.Dizin içeresinde indirilen dosyaya  sağ tık yapılarak>Buraya Ayıkla seçilir.Bu işlem sonucunda Downloads dizininde yeni bir dizin oluşacaktır.”flash_player_npapi_linux.x86_ Pardus 17 flash player  sudo cp -r usr/* /usr sudo cp libflashplayer.so /usr/lib/mozilla/plugins/ Pardus 17 malesef flash player ile gelmiyor.Buda giriş seviyesinde kullanıcıların gözünü korkutabilir.Aslında herşey basit bizler fazla ileri ileri alıştığımızdan zor gibi geliyor. Pardus 17 net tools kurulumu ; Pardus bir diğer sorun olarak diyebileceğimiz uç birimde ifconfig komutu yok hatasıdır.Bu hatanın çözümü için ise, sudo apt install net-tools Komut satırı aynı şekilde alınıp uç birime yapıştırılır.Root şifremizi girdikten sonra kurulum bitme aşamasından sonra ifconfig yazarak ip ayarlarımızı görebilecek duruma geliriz. Pardus…
Read More